Ευρωστία, η Τέχνη να είσαι Υγιής

Image

Ευρωστία - η Τέχνη να είσαι Υγιής

Η ζωή σου είναι μια διήγηση. Μια διήγηση που κάποιοι κάποτε, πρόγονοι, γονείς, φροντιστές σου, έκαναν ψιθυριστά ή δυνατά. Μια διήγηση, που σου έδινε πληροφορίες για σένα και τον κόσμο, για τη Ζωή σε όλες της τις εκφάνσεις, σου έδινε οδηγίες για το τι μπορείς να ζήσεις και μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Ό,τι σκέφτεσαι, κάνεις, νιώθεις, έχεις, είναι ακριβώς γιατί, ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που καταβάλεις, ακολουθείς, συνειδητά ή ασυνείδητα, ακριβώς αυτές τις οδηγίες.

Οι οδηγίες που έλαβες σε σχέση με την Υγεία, την Τέχνη να είσαι Υγιής, θα σε οδηγήσουν να συμβάλλεις στην ευρωστία σου ή ασθένεια σε όλα τα επίπεδα – υλικό, συναισθηματικό, νοητικό, πνευματικό.

Είναι δική σου ευθύνη να αναγνωρίσεις τη εσωτερική διήγηση της Ευρωστίας και να την εξελίξεις.


Το φυσικό σου σώμα είναι ένα πολύτιμο όχημα προς την απόλαυση, τη σύνδεση με τους άλλους, την έκφραση της ύπαρξής σου στην ύλη και της αυτοπραγμάτωσής σου.

  • αν αγαπάς το φυσικό σου σώμα και θέλεις να το γνωρίσεις και να το φροντίσεις ακόμη περισσότερο
  • αν η σχέση σου μαζί του περνάει δυσκολίες
  • αν θέλεις να βελτιώσεις τη σχέση σου με το σώμα σου μέσα από μια διαφορετική διήγηση που μπορείς να έχεις για αυτό
  • αν θέλεις να νοηματοδοτήσεις πιθανά σωματικά ή ψυχολογικά σου συμπτώματα (ναι, το σώμα μιλάει και λέει πάντα την αλήθεια !)
  • αν θέλεις να γνωρίσεις τρόπους να ενισχύσεις την υγεία σου και να επιταχύνεις τη φυσική σου ικανότητα για αυτοθεραπεία,

τότε, αυτή η πρόσκληση είναι για σένα!