Η Φροντίδα του Φροντιστή

"Η Φροντίδα του Φροντιστή" είναι μία ομάδα για την υποστήριξη & ανάπτυξη επαγγελματιών ψυχικής και σωματικής υγείας, μέσω της φιλοσοφίας και της τεχνικής της Αναπαράστασης